STYRELSEN 2020


Ordförande
Johan Berg
070-761 98 18
johan.t.berg@outlook.com

Vice ordförande
Iréne Blom
070-572 13 99
irene.blom@telia.com

Sekreterare
Mona Nord
070-267 36 98
mona.nord@outlook.com

Kassör
Marianne Toutin
073-972 06 22
mariannetoutin@hotmail.com

Kaffegrupp
Ebba Bang
070-6077665
ebba.bang@telia.com

Mia Jansson

Lotteriansvarig
Ann-Marie Ståhlberg
070-4220869
ann-marie.stahlberg@tele2.se

Programgruppsansvarig
Victoria af Forselles
070-943 34 45
victoria.afforselles@gmail.com

Adjungerad till styrelsen som kontaktperson med Studiefrämjandet
Tore Ståhlberg

Revisor
Ulf T. Hallberg
ulf.tradgard@gmail.com